<

Drejtoria Ekonomike

Adriatik KRAJA
Drejtor i Drejtorise Ekonomike

Tel: +355 4 2 223 366
Email


Yllka KUKUMI
Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit


Drita FEREZAJ
Pergjegjese e Sektorit Paga/ te Ardhura


Luiza GRAZHDANI
Përgjegjëse e Sektorit të Investimeve

Tel: +355 68 90 34 619
Email