<

Drejtoria Ekonomike dhe e Investimeve

Adriatik KRAJA
Drejtor i Drejtorise Ekonomike

Tel: +355 4 2 223 366
Email


Yllka KUKUMI
Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit


Entela RUKA
Pergjegjese e Sektorit Paga/ te Ardhura


Besnik SPAHIU
Specialist i Sektorit të Investimeve

Email