<

Senati Akademik

Anetaret e Senatit Akademik te Universitetit te Arteve jane:

 1. Prof. Kastriot Çaushi – Kryetar - Rektor i Universitetit të Arteve
 2. Prof. Petrit Malaj - Dekan i Fakultetit të Artit Skenik
 3. Prof. Dr. Erald Bakalli
 4. Prof. Ilir Martini
 5. Prof. Gazmend Gjoka
 6. Prof. Asoc. Gjergj Prevazi
 7. Prof. Dr. Isak Shehu - Dekan i Fakultetit të Muzikës
 8. Prof. Endri Sina
 9. Prof. Asoc. Kastriot Tusha
 10. Prof. Asoc. Dorian Çene
 11. Prof. Arben Llozi
 12. Prof. Artan Peqini - Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
 13. Prof. Najada Hamza
 14. Prof. Vladimir Grosha
 15. Prof. Asoc. Albes Fusha
 16. Prof. Asoc. Edmond Gjikopulli
 17. Sindi Zdrava - Student
 18. Dea Shubleka - Student


Vendime te Senatit Akademik