<

Proçedura për informim & ankimim

Koordinatori për të drejtën e informimit në UART

Email: bnj@uart.edu.al
Tel: 068 40 10 658

Adresa:

Universiteti i Arteve
Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Informacionit, Protokoll, Arkiv

Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:00
           E Premte 08:00 - 14:00