<

Të dhëna financiare

.::: Analizë ekonomike për vitin 2017

.::: Analizë ekonomike për vitin 2016

.::: Analizë ekonomike për vitin 2015

.::: Të dhëna për veprimtarinë ekonomike të UART për vitin 2014

.::: Të dhëna për buxhetin e UART për vitin 2014