<

Marrëveshja midis UART dhe AQSHF

Në kuadër të Paktit për Universitetin, ishte radha e Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit për të lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Arteve.

Sipas kësaj marrëveshjeje, studentët e fakulteteve të ndryshme të UART mund të kryejnë praktika pune dhe të kenë lehtësira në hulumtimin e materialeve arkivore, sipas nevojave individuale në shërbim të kërkimit akademik.


<<Kthehu - Tjetra>>