<

Urdhëra, Vendime - Dekanati FM

11 05 2020
Orari i mësimeve dhe konsultimeve për muajin Qershor 2020, për vitet e treta të ciklit të parë të studimeve Bachelor dhe vitet e dyta të ciklit të dytë Master

11 05 2020
Plani i detajuar i organizimit të mbylljes së procesit mësimor për vitin e tretë Bachelor dhe vitin e dytë Master, për vitin akademik 2019-2020

08 05 2020
Vendim - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, në Fakultetin e Muzikës

06 01 2020
Urdhër - Për zëvendësimin e orëve të humbura për shkak të tërmetit të datës 26 Nëntor 2019