<

Pjesëmarrja në rrjetin MEDINEA

“Medinea” është një network i të gjitha vendeve të Mesdheut, ku bën pjesë dhe Universiteti i Arteve, sipas një memorandumi të firmosur nga Universitetet dhe Konservatoret e të gjitha vendeve të Mesdheut me mbështetjen e “Festival d'Aix en Provence”.

“Medinea” është përgjegjëse për organizimin e koncerteve dhe eventeve me dy ose më shumë palë.

Përfaqësuesi i Universitetit të Arteve dhe personi kontaktit për Shqipërinë është:

Prof. Bujar Sykja

Tel: +355 68 40 10 607
Email: bujar.sykja@uart.edu.al


Në lidhjen e mëposhtme do të gjeni manifestin e publikuar, ku përshkruhen të dhëna të përgjithshme rreth këtij projekti.

Manifesto


<<Kthehu - Tjetra>>