<

Faturat për arkëtim, viti akademik 2020-2021

Përshëndetje studentë,

Për lehtësinë tuaj, për të aksesuar faturat për arkëtim të gatshme, të ndara sipas Fakultetit, ciklit të studimeve dhe nivelit të pagesës, ju ftojmë të zgjidhni destinacionin si më poshtë:

 

Këtë informacion e gjeni të afishuar edhe nën menu-në Studentët -> Tarifa e Shkollimit, në faqen hyrëse në ueb të Universitetit të Universitetit të Arteve.