<

Konkurset e pranimit ne Akademine e Arteve

Për të gjitha programet e studimit në Akademinë e Arteve, datat e zhvillimit te konkurseve të pranimit do të jenë 02-07 Shtator 2010. Paraqitja e konkurentit për zhvillimin e konkursit do të jetë në orën 8:00. Kandidatet do te paraqiten ne konkurs me nje vertetim te leshuar nga Sekretaria Mesimore perkatese, shoqeruar me dokument identifikimi.
 

:::. Per Fakultetin e Muzikes

Kalendari dhe ambjentet e Konkursit te Pranimeve 2010-2011 (pdf)

:::. Per Fakultetin e Arteve te Bukura

Konkurset e Pranimit do te fillojne me dt. 2 shtator 2010, ora 8.00.
Ne dt. 2 dhe 3 Shtator do te punohet ne atelje. Ne ditet ne vazhdim do behet testimi teorik dhe i dosjeve individuale te kandidateve nga komisioni profesional.

:::. Per Fakultetin e Artit Skenik

Konkurset e Pranimit do te fillojne me dt. 2 shtator 2010, ora 8.00.
 

Per tu konsultuar me listat perfundimtare te kandidateve te regjistruar ne konkurset e pranimit ne Akademine e Arteve, klikoni ketu.

 

Ju Falemnderit!