<

Fituesit e Fazes se Pare ne AA

Me poshte gjeni te publikuara listat e kandidateve fitues te Fazes se Pare ne programet e studimit te Akademise se Arteve per vitin akademik 2010-2011, te shpallura nga APRIAL prane MASH.

 

 

Per informacion mbi procedurat e pranimit dhe te regjistrimit ne Ciklin e Pare te Studimeve me kohe te plote ne Akademine e Arteve per vitin akademik 2010-2011, Ju lutem konsultohuni me udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences te cilin mund ta gjeni ne faqen zyrtare te MASH  www.mash.gov.al, ose duke klikuar ketu.