<

Memorandum Mirëkuptimi

Memorandum Mirëkuptimi mes Akademisë së Arteve dhe Universitetit të Tiranës

Sot më datë 17.01.2011, u nënshkrua nga Rektori i Akademisë së Arteve, Prof. Petrit MALAJ dhe nga Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr.Dhori KULE, Memorandumi i Mirëkuptimit mes dy institucioneve tona.

Qëllimi këtij Memorandumi Mirëkuptimi është bashkëpunimi i institucionalizuar mes Fakulteteve respektive në fushat me interes reciprok.