<

Publikim

Rektorati i Akademisë së Arteve shpall konkursin për 3 (tre) vende te lira pune per personel akademik ne fakultetin e Muzikes.

Botim njoftimi ne Buletinin e Njoftimeve Publike

Ju Faleminderit,

Akademia e Arteve
Rektorati