<

Hapesirat studentore ne AA

Film televiziv i realizuar ne kuadrin e aktivitetit "Qyteti i Arteve", ilustrues i jetes artistike gjate vitit akademik ne Akademine e Arteve.