<

Njoftim mbi konkurset ne Fakultetin e Muzikes

Te dashur studente,

Sipas kritereve te konkurimit per programet e studimit piano dhe fizarmonikë, Ju lutemi gjeni me poshte pjesën e detyruar e cila duhet të interpretohet përmendësh:

- Për studentet qe do te konkurojne ne specialitetin Piano, vepra do të jetë: "Mozart Sonatë in B KV 570, koha e parë", e cila gjendet online në adresen www.imslp.org.
- Për studentet qe do te konkurojne ne specialitetin Fizarmonikë klasike vepra do të jetë: OCI CIORNIA - Elaborazione di A. Rossi - M.Carra

Ju faleminderit dhe studim te mbare.