<

Informacion

Publikohen listat e kandidateve per konkurim ne konkurset e pranimit te Universitetit te Arteve Tirane, per ciklin e I-re te studimeve me kohe te plote, per vitin akademik 2012-2013:


Publikohen listat e kandidateve per konkurim ne konkurset e pranimit per Akademine e Arteve Shkoder, per ciklin e I-re te studimeve me kohe te plote, per vitin akademik 2012-2013, te cilat do te zhvillohen ne Universitetin e Arteve Tirane:

 

Shenim:

Periudha e regjistrimit për konkurs do të jetë nga data 16 - 27 Gusht ora 12.00, pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit perkates.

Konkurset e pranimit do të zhvillohen ne datat 27 Gusht - 1 Shtator.