<

Regjistrimet ne UART

Regjistrimet e kandidatëve që konkuruan pranë Universitetit te Arteve Tirane për vitin akademik 2012-2013, mund të bëhen individualisht nga studenti online në adresën matura.akp.gov.al.

Me poshte nje pamje e faqes ku do te kryhet regjistrimi.


Ky portal eshte aktiv duke filluar nga dita e sotme, 18 Shtator 2012.

Për çdo sqarim te metejshem, mund të kontaktoni me numrin e Agjensise Kombetare te Provimeve, 042247596.

 

Ju Faleminderit!