<

Fituesit e fazes se I-re

AKP shpall fituesit e fazes se I-re per konkurset e pranimit 2012-2013, ne Universitetin e Arteve. Ne vijim listat ndare sipas Fakulteteve: