<

Shfaqje ne UART

Kursi i I-re Master Aktrim ve ne skene vepren ''Mase per mase'' nga William Shakespeare.

Dt. 25.03.2013 , ora 19.00 ne Sallen e Madhe te Universitetit te Arteve

Pedagog Udheheqes: Altin Basha


 

JU MIREPRESIM !