<

Informacion

Bazuar ne urdherin e Rektorit Nr.48, datë 18.07.2013, dosjet e konkurentëve për pedagogë të ftuar duhet të dorëzohen pranë Degës së Burimeve Njerëzore deri më 10 Shtator, 2013.

Për më tepër vizitoni faqen Njoftime.

Universiteti i Arteve
Rektorati