<

Regjistrimet Master në UART

Pershendetje,

Sipas Udhëzimit të MASH Nr. 49, datë 06.09.2013, kanë filluar regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master Profesional, Master i Shkencave/Master I Arteve të Bukura pranë fakulteteve të UART për vitin Akademik 2013-2014.

Regjistrimet bëhen deri më datë 27.09.2013, nga ora 8:00 deri në orën 16:00.