<

Mbledhje Senati Akademik

Me date 22/01/2014, u zhvillua mbledhja e hapur e Senatit Akademik te UART.

Rendi i kesaj mbledhjeje ishte:

  1. Shqyrtimi i Projekt-Vendimit "Per miratimin e Raportit vjetor, per vitin 2013, te Universitetit te Arteve";
  2. Te ndryshme.
     

Foto Galeri