<

Marrëveshje bashkëpunimi

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit të Arteve në Tiranë dhe Universitetit të Seviljes, Spanjë.