<

Provimet

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te mbartura, Maj - Qershor 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.

Studim te mbare!