<

Rregulloret dhe kriteret e konkurseve

Miratohen rregulloret dhe kriteret e konkurseve te Ciklit te I-re "Bachelor" dhe te Ciklit te II-te "Master", per Fakultetet e Universitetit te Arteve, per vitin akademik 2014 - 2015. 

Vendime te Senatit Akademik