<

Konkurset 2014 ne UART

Njoftim për konkurentët që do të marrin pjesë në konkurset e ciklit të parë "Bachelor" dhe të ciklit të dytë "Master", në Universitetin e Arteve.

Rregulloret dhe kriteret e konkurseve për vitin akademik 2014 -2015 mund ti aksesoni nën menu-në  Informacion -> Kriteret e Pranimit, në faqen e Fakultetit përkatës.

Faleminderit !