<

Konkurset 2014 ne UART

Konkurset e pranimit në Universitetin e Arteve zhvillohen nga data 1 deri në datën 5 Shtator, 2014. Hyrja e konkurrentëve do të lejohet vetëm nga hyrja kryesore përballë Sheshit "Nënë Tereza". Hyrja do të lejohet vetëm kundrejt paraqitjes së dokumentit të identifikimit.

Kandidati konkurrent duhet të konsultohet paraprakisht me Fletën e Regjistrimit e cila përmban:

  • Emrin dhe mbiemrin e kandidatit.
  • Programin e studimit në të cilin konkuron.
  • Datën dhe orën e rregjistrimit.
  • Datën dhe orën e paraqitjes për konkurim.
     

Suksese!