<

Konkurset 2014 ne UART

Në materialin bashkëngjitur do të gjeni të dhëna lidhur me numrin e kandidatëve të regjistruar në Fakultetet e UART për konkurset e pranimit pranë Universitetit të Arteve Tiranë, për vitin akademik 2014-2015.

Njoftim


Ju njoftojmë se menjëherë sapo proçesi i konkurimit të përfundojë, në faqen tonë zyrtare do të gjeni rezultatet e konkursit për secilin kandidat.