<

Konkurset 2014 ne UART

Publikohen rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve "Bachelor" në Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2014-2015: