<

Njoftim

Njoftim mbi përfitimin e bursës/ pagesës nga studentët që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2014 - 2015.

Urdher i Rektorit Nr. 90/1 Dt. 15.11.2014