<

Provime

Te dashur Studentë,

Kalendarin me datat e provimeve të mbartura për mund ti aksesoni nën menune Informacion -> Provimet, në faqet e Fakulteteve përkatëse.

Studim të mbarë!