<

Provimet

Të dashur Studentë,

Datat e provimeve të sezonit të Verës, Qershor-Korrik 2015, mund ti aksesoni nën menunë Informacion -> Provimet, në faqet e Fakulteteve përkatëse. 

Studim të mbarë!