<

Erasmus+

Të nderuar pedagogë, studentë dhe kolegë të stafit administrativ të UART.

Në kuadër të promovimit të mundësive që programi Erasmus+ ofron, Ju vëmë në dispozicion adresat elektronike të mëposhtëme për të gjithë të interesuarit:
 

http://erasmusplus.al/sq/?p=2061

https://www.facebook.com/pages/Albanian-Erasmus Office/359546980904543?ref=aymt_homepage_panel