<

Konkurset e pranimit në UART

Të dashur Studentë,

Për t'u konsultuar me kriteret e pranimit dhe rregulloret, jeni të lutur të aksesoni faqen e Fakultetit përkatës dhe të vizitoni menu-në Informacion -> Kriteret e Pranimit.

Ju urojmë studim të mbarë!