<

Rezultatet e Konkurseve të pranimit në UART

Rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë “Bachelor” në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2015-2016.

Kandidatët fitues përcaktohen nga Agjencia Kombëtare e Provimeve pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.