<

Aplikimet për punonjës mësimorë të ftuar

Afati i pranimit të dosjeve në lidhje me aplikimet për punonjës mësimorë të ftuar në tre Fakultetet e UART, për vitin akademik 2015 - 2016, përfundon ditën e nesërme më 15/09/2015, ora 16:00.

Për informacion më të detajuar, ju lutemi t'i referoheni njoftimit.