<

Aplikimet për punonjës mësimorë të ftuar

Faza e dytë për pranimin e dosjeve për punonjës mësimorë të ftuar në Universitetin e Arteve nis sot, më dt. 07/10 dhe vijon deri ditën e Premte, dt. 09/10/2015.

Për informacion më të detajuar, ju lutemi t'i referoheni njoftimit.