<

Njoftim për konkurset e pranimit të ciklit të Dytë

Bazuar në pikën 4, të Udhëzimit nr. 50, datë 03.11.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, po ri-publikohen Rregulloret e Konkurseve të pranimit, të ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë “Master”, si dhe kriteret për secilin fakultet sipas programeve të studimit, për vitin akademik 2015-2016.

 

Fakulteti i Muzikes:

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master Shkencor/ Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2015-2016

Fakulteti i Arteve te Bukura:

:::. Kriteret e konkursit të pranimit në ciklin e II-të Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2015-2016

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2015-2016

Fakulteti i Artit Skenik:

:::. Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016

 

Urdher i Rektorit Nr. 117 dt. 04/11/2015 (pdf)

Udhezimi Nr. 50 dt. 03/11/2015 i MAS (pdf)