<

Pagesa e tarifës së shkollimit

Urdhër i Rektorit "Mbi pagesën e tarifës së shkollimit për studentët e ciklit të dytë me kohë të plotë, “Master” për vitin akademik 2015-2016, në Universitetin e Arteve"

Materiali i bashkëngjitur (pdf)