<

Kriteret dhe Rregulloret 2016

Të dashur Studentë,

Në pritje të publikimit të datave për aplikim në konkurset e pranimit për vitin akademik 2016 - 2017 në Universitetin e Arteve, ju risjellim në vëmendje kriteret dhe rregulloret për këto konkurse:
 

 

Studim të mbarë!