<

Informacion

Përshëndetje,

Duke Ju uruar një vit të mbarë akademik, në vijim Ju lutemi të gjeni informacion në lidhje me:

 1. Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016-2017, Cikli i I-rë - IAL Publike, IAL Private 
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 2. Udhëzim nr. 18, datë 11.08.2016 për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë Shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, si dhe kandidatëve me statusin e të verbrit, invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik, të jetimit si dhe Romët dhe Egjiptianët në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017”
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 3. Udhëzim nr. 15, datë 01.08.2016 për ”Disa shtesa në udhëzimin nr. 13, datë 22.07.2016 për “procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, ne institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016–2017”
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 4. Udhëzim nr. 13, datë 22.07.2016 për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017”
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 5. Kriteret e pranimit në universitete 2016-2017
  Kliko për të aksesuar  (pdf)
   
 6. VKM nr. 407 datë 01.06.2016 "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017"
  Kliko për të aksesuar  (pdf)