<

Rezultatet e Konkurseve të pranimit në UART

Rezultatet e konkurseve të pranimit për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë “Bachelor” në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017.


Shenim: Fituesit gjenden mbi vijen e kuqe.