<

Datat - Konkurset MASTER 2016

Përshëndetje Studentë,

Më poshtë ju lutemi të gjeni datat e zhvillimit të konkurseve të pranimit për programet e studimit të ciklit të II-të të studimeve Master në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017: