<

Lista e fituesve, MASTER

Publikohet lista e kandidatëve fitues të regjistruar në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master i Shkencave”/”Master i Arteve” dhe “Master Profesional” në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017.

Materiali i bashkëngjitur  (pdf)