<

Bursat në UART

Urdhër i Rektorit të UART mbi kriteret për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentet e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë:

Urdhër i Rektorit nr. 89 dt. 22/12/2016  (pdf)

VKM nr. 903 dt. 21.12.2016  (pdf)