<

Njoftim

Të dashur studentë,

Ju lutemi të informoheni mbi zëvendësimin e orëve të mësimit të datave 9 - 13 Janar, 2017. Më poshtë gjeni Urdhërat e Dekanëve të Fakulteteve (pdf).

 

Faleminderit!