<

Praktika

Praktika për përjashtimin dhe reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, të studentëve që ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i Arteve të Bukura" në fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2016 - 2017:

Urdhër i Rektorit nr.30 dt.15/02/2017 (pdf)    Shkarko formularin (pdf)