<

Konkurset 2017, Kriteret & Rregullore

Përshëndetje Studentë,

Për t'u konsultuar me kriteret e pranimit dhe rregulloret për pjesëmarrje në konkurset e pranimit për vitin akademik 2017-2018, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, ju lutemi të aksesoni faqen e Fakultetit përkatës dhe vizitoni menunë Informacion -> Kritere të Pranimit.

Studim të mbarë!