<

Grupi i monitorimit për konkurset në ciklin e dytë

Urdhër i Rektorit Nr. 74 Dt. 21/08/2017 - Për ngritjen e grupit të monitorimit për konkurset e pranimit, në ciklin e dytë të studimeve "Master i arteve/Master Shkencor" dhe " Master Profesional" që zhvillohen në fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2017- 2018.

:::. Urdhëri