<

Njoftim

Punonjësit mësimorë të jashtëm të cilët do të konkurojnë për t'u angazhuar në UART gjatë vitit akademik 2017-2018, duhet të paraqiten pranë zyrës së Drejtorisë së Manaxhimit të Burimeve Njerëzore për të tërhequr dosjet personale (teknike, udhëzuese për plotësimin me dokumentacionin përkates për ri-dorëzimin për konkurim) deri më datë 12/09/2017.  

Orari: E Hënë - e Premte 08:00-16:00, e Shtunë dhe e Dielë 09:00-14:30.

 

Rektorati
Universiteti i Arteve